Tổng số lượng truy cập
269539
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/50.000 tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN)
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Ma Công Co, KS Nguyễn Huy Dũng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 422 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang