Tổng số lượng truy cập
269526
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu khảo sát các điều kiện khí tượng, thuỷ văn. Động lực học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Gò Găng - Tp. Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tại TP. HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trương Đình Hiển
Tham gia chính - ThS. Bùi Quốc Nghĩa
- ThS. Trần Văn Sâm
- TS. nguyễn Văn Khôi
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 345.350.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Đề tài đã nhận được các quy luật đặc trưng về các yếu tố khí tượng như: Chế độ gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm. Các quy luật đặc trung về dòng chảy, lưu lượng nước, lưu phượng phù sa, các yếu tố thuỷ hoá tại khu vực cầu Cây Khế và Gò găng. Các quy luật về mực nước thuỷ triều tại cầu Cây Khế và Gò Găng. Các đặc trưng về sóng tại khu vực cửa và trong sông Chà Và đồng thời cũng nhận được các kết quả về diễn biến địa hình, phân bố đất đáy cũng như các điều kiện về sinh vật trong vùng nghiên cứu. Các quy luật đặc trưng trên đã cho phép dẫn ra các luận cứ khoa học phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực Gò Găng và của tỉnh BR_VT.
Thời gian thực hiện 10 tháng, tháng 8/2000 đến tháng 5/2001
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 424 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang