Tổng số lượng truy cập
321353
Số người online
22
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản & dê thịt lai bách thảo tại huyện Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Kinh tế H.Côn Đảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Văn Triển
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 387 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang