Tổng số lượng truy cập
147677
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh gía hiện trạng các nguồn bức xạ, xây dựng bản đồ phông phóng xạ tự nhiên và đề xuất các biện pháp quản lý phục vụ phát triển KT-XH tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KHKT Hạt nhân
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Văn Hồng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 135 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang