Tổng số lượng truy cập
269555
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra ,xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh, dịch tả heo, bệnh lở mồm lông móng và đề xuất biện pháp khả thi phòng chống ở tỉnh Bà Riạ -Vũng Tàu.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Thú Y tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ Hà Thị Thanh Lao; Ngô Thanh Long
Tham gia chính - Nguyễn Thị Cẩm Tuyền
- Đỗ Quyết Thắng 
- Nguyễn Thanh Trung
- Nguyễn Văn Hùng
- Trần Quang Long
- Nguyễn Trúc Hà
- Nguyễn Ngô Minh Triết
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 374.500.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Qua thực tiễn điều tra dịch tễ bằng phương pháp sưu tra, hi cứu tài liệu lưu trữ, điều tra trong dân, điều tra cắt ngang, nghiên cứu ca bệnh bng phương pháp Elisa, cho thấy cả hai bệnh Dịch tả heo (DTH) và bệnh Lở mm long móng (LMLM) đều tồn tại ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với quy mô "Dịch địa phương”. Do vậy, đề tài nghiên cứu có giá trị tích cực trong việc quản lý dịch t bệnh DTH và LMLM, cung cấp luận cứ khoa học "Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh" đây là việc làm hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả của đê tài đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh DTH và LMLM trên đàn trâu bò, đàn heo của tnh trong những năm gần đây. Đây là hai bệnh gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triền của ngành chăn nuôi gia súc ở Việt nam. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ thông tin địa lý GIS được áp dụng vào quản lý tình hình dịch tễ ở nước ta nói chung và tinh Bà Rịa-Vũng tàu nói riêng, đã làm cho việc nhận diện, phân tích và đánh giá tình hình bệnh DTH và LMLM ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu một cách ddàng và thuận lợi. Tuy nhiên, muốn khống chế dịch bệnh có hiệu qu cần phải thực hiện tất cả các biện pháp về chuyên môn kỹ thuật cùng các biện pháp hành chính, quàn lý Nhà nước.

Sản phẩm của đề tài là d liệu thông tin, kết luận về tình hình dịch bệnh DTH và LMLM làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp khả thi phòng chng dịch trong thời điểm hiện nay và c trong tương lai đối với tỉnh Bà Rịa-Vùng Tàu.

Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2003
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 336 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang