Tổng số lượng truy cập
321344
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản xây dựng một số giải pháp kiểm soát sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KHCN và QL MT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Huy Bá
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 336 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang