Tổng số lượng truy cập
321333
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh BR- VT. Xây dựng giải pháp bảo đảm ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Y Tế
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trương Văn Kinh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 325 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang