Tổng số lượng truy cập
147692
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý, xử lý rác thải y tế tư nhân TP. Vũng tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Văn Phước
Tham gia chính - ThS. Đặng Vũ Bích Hạnh
- ThS. Nguyễn Thị Lê Liên
- ThS. Dương Thị Thành
- KS. Dương Thành Quang Dũng
- Bùi Văn hải
- Nguyễn Quốc Hùng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 167.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Xác định được hiện trạng thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt của TP. Vũng Tàu còn nhiều điều bất cập như: Tình trạng đội thu gom rác dân lập không được quản lý, xe thu gom rác trần, trên đường vận chuyển rác rơi vãi, rỉ nước chảy ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Trạm trung chuyển rác hoạt động quá tải gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí...
Đề tài đã đưa ra:
- Mô hình thu gom và phân liaij rác tại nguồn thực hiện triển khai cho 400 hộ thực hiện thuộc phường 4, TP. Vũng Tàu
- Xây dựng qui định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP. Vũng Tàu
- Đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả rác hiệu sinh hoạt trên địa bàn TP. Vũng Tàu
- Đề xuất biện pháp quản lý thcish hợp cho quá trình thu gom vận chuyển xử lý rác y tế trên địa bàn TP. Vũng Tàu
- Xây dựng quy định pháp luật về quản lý rác y tế nguy hại trên địa bàn TP. Vũng Tàu
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2003
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 131 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang