Tổng số lượng truy cập
321367
Số người online
22
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thực trạng và giải pháp.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Hữu Lễ
Tham gia chính - TS. Vũ Minh Lộc
- ThS. Hồ Cảnh Hạnh
- ThS. Phạm Văn Hiếu
- ThS. Nguyễn Thanh Giang
- CN. Nguyễn Hữu Du
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 215.468.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2010
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 339 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang