Tổng số lượng truy cập
269563
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thử nghiệm nuôi tôm sú Bán thâm canh và thâm canh trong vùng có độ mặn thấp ở thị xã Bà Riạ và huyện Xuyên Mộc
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Khuyến ngư
Chủ nhiệm nhiệm vụ Thân Văn Minh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 298 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang