Tổng số lượng truy cập
321375
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu và biên hội loạt bản đồ địa chất công trình tỉnh BR – VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phan Văn Tuyến
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 973.516.559 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Các phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm:
Chuẩn hóa số liệu để thống nhất các số liệu đầu ra. Các thông số về địa chất công trình như vị trí các lỗ khoan, phân chia các đơn nguyên địa chất công trình, các đặc tính cơ lý của đất đá, đặc tính chất lượng nước, đặc điểm địa chất thủy văn được chuẩn hóa tạo số liệu đầu vào thống nhất.
Sử dụng phần mềm Microsoft Access để xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là phần mềm có sẵn trong bộ Microsoft Office, rất dễ sử dụng. Để phục vụ trong môi trường nhiều người dùng và dễ nâng cấp, CSDL được xây dựng trên mô hình 'số liệu quan hệ Client - Server'. 
Kết quả đã xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chất công trình của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có dung lượng lớn có thể lưu dữ được toàn bộ các dữ liệu địa chất công trình trong tỉnh phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh nhà.
Thời gian thực hiện Tháng 10/2010 đến tháng 04/2012
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 369 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang