Tổng số lượng truy cập
170384
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ năm 1991 - 2001 và xây dựng phương án nâng cao chất lượng đào tạo đến 2010 của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Chính trị
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Xuân Tươi
Tham gia chính CN. Nguyễn Quang Phi
ThS. Nguyễn Hồng Lương
ThS. Trần Hữu Trân
CN. Hoàng Ngọc Thái
CN. Chu Văn Tiến
CN. Vũ Quốc Doanh
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 121.422.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Trên cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ 1991 - 2001 tại trường chính trị Tỉnh và một số cơ sở đào tạo khác như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, đề tài đã đề xuất những giải pháp cơ bản và những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh giai đoạn từ nay đến 2010, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Thời gian thực hiện 18 tháng (6/2002 - 12/2003)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 219 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang