Tổng số lượng truy cập
171661
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Tuyển chọn các giống tiêu tốt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT khuyến nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Thị Chín
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 227 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang