Tổng số lượng truy cập
339224
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu trồng rừng bảo tồn cây Găng néo tại Vườn quốc Gia Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Phạm Thành Đúng
Tham gia chính TS. Bùi Việt Hải

- ThS. Lê Xuân Ái

- ThS. Trần Đình Huệ

- KS. Lê Hồng Sơn

- KS. Nguyễn Văn Ngà
Mục tiêu nhiệm vụ

- Xác định một số đặc điểm lâm học của quần thể cây Găng néo và chọn cây mẹ Găng néo để cung cấp hạt giống phục vụ cho trồng rừng bảo tồn.

 

- Xác định ảnh hưởng của một số công thức bảo quản, chế độ che sáng và hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ nảy mầm của hạt giống và sinh trưởng của cây con Găng néo trong giai đoạn vườn ươm.

 

- Xác định được tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của một sổ chỉ tiêu quan trọng ở các công thức trồng rừng thử nghiệm cây Găng néo trên đất rừng tự nhiên tại VQG Côn Đảo.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 515.426.882 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Đặc điểm lâm học của loài Găng néo và chọn cây mẹ Găng néo lấy hạt giống ở Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh BR_VT
- Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự nảy mầm hạt giống và sinh trưởng cây con Găng néo trong giai đoạn vườn ươm;
- Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới tỷ lệ cây sống và sinh trưởng cây con giai đoạn trồng rừng cây Găng néo diện tích 1,5 ha.
Thời gian thực hiện 41 tháng, tháng 10/2012 đến 3/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 360 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang