Tổng số lượng truy cập
164761
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Sức khoẻ tâm lý, tâm thần của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ BSCKI. Ngô Thành Phong
Tham gia chính
Trần Thị Thảo
Phạm Văn Sơn
Nguyễn Thị Minh Hiếu
Mục tiêu nhiệm vụ

- Mục tiêu tổng quát:SKTL,TTcủa học sinh THCS tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định tỉ lệ các rối RLTLTT thường gặp ở các học sinh THCS của tỉnh BR-VT.

+ Xây dựng và đánh giá hiệu quả của mô hình chăm sóc SKTL,TT tại các trường THCS trong tỉnh BR-VT.

Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 584.459.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 146 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang