Tổng số lượng truy cập
109369
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ BSCKI. Ngô Thành Phong
Tham gia chính Hồ Lộc
Võ Thị Hồng Vân
Trần Văn Hùng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 441.459.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 104 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang