Tổng số lượng truy cập
269537
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất giống tôm sú và đề xuất biện pháp quản lý nhằm phát triển bền vững ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tôm Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Quốc Hưng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 152.510.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 11/2001 đến tháng 11/2002
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 279 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang