Tổng số lượng truy cập
269541
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng mô hình xử lý ra hoa và ra hoa trái vụ cho một số loại cây ăn trái tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm cây ăn quả miền Đông Nam bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Xuân Khôi
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 230.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2003
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 317 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang