Tổng số lượng truy cập
148093
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ DA.: Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Khuyến Nông
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Thị Chín
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 215 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang