Tổng số lượng truy cập
104292
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Hội Khoa học lịch sử BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đỗ Nguyệt Hương
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 8/2015 - 8/2017
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 171 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang