Tổng số lượng truy cập
96276
Số người online
22
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đại học Công nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đàm Sao Mai
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 1/2015- 9/2016
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 166 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang