Tổng số lượng truy cập
269548
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn tại thị xã Bà Riạ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Tư vấn, Phát triển CN & MT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Lý
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 289 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang