Tổng số lượng truy cập
269543
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ DA.: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh thương phẩm quy mô nông hộ ở tỉnh Bà Riạ -Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TTNC SX Tôm Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thanh Phục
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 326 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang