Tổng số lượng truy cập
170408
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Tìm giải pháp hợp lý để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của nghề lưới kéo khai thác xa bờ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì ĐH Thuỷ sản Nha Trang
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phan Trọng Huyên
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 240 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang