Tổng số lượng truy cập
160249
Số người online
23
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Mú đen chấm đỏ ( Epinephelus coioides ) trong ao đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì TT Khuyến ngư
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Quang Vinh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 221 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang