Tổng số lượng truy cập
106973
Số người online
14
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề án "Ứng dụng Công nghệ tin học trong hệ thống thông tin tài nguyên"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Ứng dụng tin học và CNC
Chủ nhiệm nhiệm vụ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 91 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang