Tổng số lượng truy cập
106787
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu một số vấn đề về đánh giá tiềm năng và đề phòng ô nhiễm nước ngầm của tỉnh BRVT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân TP HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Lê Văn Khôi
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 160
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 82 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang