Tổng số lượng truy cập
143701
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề án hỗ trợ phát triển hầm Biogas tại BRVT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm triển khai công nghệ
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Trương Thành Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 106 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang