Tổng số lượng truy cập
143948
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án "Mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn - xí nghiệp chế biến rác sản xuất phân hữu cơ TP VT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
Chủ nhiệm nhiệm vụ KTS. Nguyễn Thú
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 90 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang