Tổng số lượng truy cập
143957
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng chất thải rắn từ quá trình súc rửa tàu dầu"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm triển khai công nghệ - TĐC
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Trương Thành Công
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 100 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang