Tổng số lượng truy cập
143943
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án "Tin học hoá quản lý nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh BRVT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCN&MT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Hoàng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 99 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang