Tổng số lượng truy cập
143950
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm vi sinh xử lý rác thải đô thị
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Nhà máy xử lý phế thải tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS. Nguyễn Hữu Phúc
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 64.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 4/1998 đến tháng 12/1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 97 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang