Tổng số lượng truy cập
143954
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Ứng dụng công nghệ sấy (Máy sấy SRR1, SRR1,5 và SHG4) để sấy nông sản cho bà con nông dân ở BRVT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS Nguyễn Quang Lộc, ThS Lê Văn Bạn, ThS Bùi Ngọc Hùng, KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 145
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 111 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang