Tổng số lượng truy cập
143959
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC Đề tài "Điều tra tình hình sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh BR-VT. Đề xuất biện pháp quản lý nhà nước các phương tiện đo lường"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục TCĐLCL tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Nguyễn Mạnh Hùng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 103 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang