Tổng số lượng truy cập
143964
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Nghiên cứu cơ khí hoá công đoạn phân loại rác (Phục vụ nhà máy xử lý phế thải BR)"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TS Bùi Song Cầu, Nguyễn Tấn Tiến, Phùng Thế Dũng, Lê Trương, Lê Quý Đức
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 112 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang