Tổng số lượng truy cập
143944
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Chương trình điều tra dịch tễ, tỷ lệ bệnh cao huyết áp của TP VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chương trình phóng chống bệnh tim mạch
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS Vũ Đào Hiệu
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 41,8
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 107 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang