Tổng số lượng truy cập
129988
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Ứng dụng laser trong điều trị lâm sàng"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì BV Lê Lợi
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS Nguyễn Văn Nhân - BS Lò A Sám
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 99 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang