Tổng số lượng truy cập
147691
Số người online
14
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xử lý và tận dụng cặn dầu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Sông Xanh
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Văn Phứơc
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 450.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2002
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 126 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang