Tổng số lượng truy cập
130021
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "So sánh tác dụng phòng ngừa viêm kết mạc sơ sinh của ARGYROL & ROVIDINE"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì BV Lê Lợi
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS Nguyễn Viết Giáp
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 75
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996 - 1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 101 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang