Tổng số lượng truy cập
129968
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Áp dụng phương pháp không dùng thuốc để phục hồi sức khoẻ cho người cao tuổi thiếu cân tại Khu an dưỡng Bãi Dâu - TPVT"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng - thừa kế YHCT tỉnh BRVT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tấn Quang
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 10,5
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 92 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang