Tổng số lượng truy cập
129982
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Điều trị gãy hở 2 xương cẳng chân bằng khung cố định ngoại vi"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì BV Lê Lợi
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS. Nguyễn Phi Ngọ
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 36,86
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 89 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang