Tổng số lượng truy cập
134907
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán nhau tiền đạo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Bà Rịa
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS. Mã Thị Thanh Tuyền
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 10
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 94 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang