Tổng số lượng truy cập
130008
Số người online
14
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Sử dụng mảnh ghép trong ngoại khoa tại BV BR"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì BV Bà Rịa
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS. Nguyễn Phi Tấn
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 10
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1996 - 1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 101 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang