Tổng số lượng truy cập
129971
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Bước đầu thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại huyện Xuyên Mộc tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Lê Lợi
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Võ thành Sơn
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 110.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 10/1999 đến 4/2001
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 107 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang