Tổng số lượng truy cập
129994
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu diễn biến lao phổi AFB (+) mới trên địa bàn tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh BRVT
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS Hồ Thị Hoa
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 188,5
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 116 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang