Tổng số lượng truy cập
115868
Số người online
131
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài "Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ y tế và xây dựng đề án chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào Châu Ro huyện Châu Đức tỉnh BRVT 9/2000 - 9/2001"
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng công chức y tế - Sở Y tế
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS Trương Thanh, BS Ngô Phế
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 98
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 101 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang