Tổng số lượng truy cập
116317
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Di sản Hán - Nôm trong các di tích lịch sử văn hoá Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Chí Thân; Nguyễn Cẩm Thuý
Tham gia chính
Bảo tàng tổng hợp tỉnh:
- Phạm Quang Minh
- Nguyễn văn Tâm
- Võ Mai Hoa
- Trịnh Lan Hương
- Lê Thị Dung
- Nguyễn Quyết Chiến
Viện Khoa học xã hội vùng nam Bộ:
- Võ Văn Sổ
- Võ Thị Tâm

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 100.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 6/1999 đến 6/2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 105 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang