Tổng số lượng truy cập
269546
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho phụ nữ chưa có việc làm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Thị Trinh
Tham gia chính - Nguyễn Kim ĐỊnh
- Đào Duy Huân
- Lương Minh Cờ
- Trần Văn Thiện
- Võ Thị Phương Nguyên
- Bạch Thị Thu Hằng
- Đỗ Thị Kim Thanh
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 107.807.300 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Đề tài đã đánh giá đúng thực trạng về việc làm của phụ nữ BR-VT trog đó đã đưa ra 7 nhóm nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của chị em ở thành thị, nông thôn.
- Đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp để giải quyết việc làm như giải quyết việc làm theo nhóm tuổi, theo trình độ, theo thời gian, theo vùng, theo thành thị, nông thôn.
- Đề tài cũng đưa ra 30 dự án nhỏ để chị em có thể lựa chọn một số dự án phù hợp với bản thân để vay vốn thực hiện.
- Đề tài cũng đưa ra các giải pháp về chính sách về tiền tệ, về cơ chế và cá kiến nghị với tỉnh, với các Sở liên quan, Hội LHPN, các cấp trong việc tạo điều kiện thực hiện đề tài. 
Thời gian thực hiện 16 tháng, từ tháng 1/2001 đến tháng 6/2002
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 288 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang