Tổng số lượng truy cập
170378
Số người online
5
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đánh giá thực trạng trình độ công nghệ của các cơ sở sản xuất thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đề xuât phương án đổi mới trong giai đoạn 2005-2010
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Duy Đức
Tham gia chính

 • - Võ Minh Quang
 • - Nguyễn Chí Trung
 • - Lê Thư Lâm
 • - Nguyễn Văn Bổn

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 653.600.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

 • - Trên cơ sở kết quả điều tra của 90 doanh nghiệp sản xuất thuộc 5 nhóm ngành hàng (cơ khí, chế biến nông sản, thủy sản, giày da may mặc và xây dựng) do tỉnh quản lý, đề tài đã xây dựng 01 phần mềm tính toán các thành phần công nghệ và hệ số đóng góp công nghệ TCC để dánh giá trình độ công nghệ của các cơ sở, trong đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất bổ sung yếu tố “thị trường” như là thành phần công nghệ thứ năm trong mô hình toán trắc lượng. Phần mềm được thiết kế tính theo phương án 4 yếu tố và 5 yếu tố, từ đó đưa ra những kết qu so sánh và đánh giá.
 • - Kết quả tính toán cho thấy hệ số đóng góp công nghệ trung bình TCC của 90 đơn vị khảo sát là khá thấp (TCC = 0,421; T = 0,46; H = 0,37; I= 0,4; O = 0,46 và M = 0,37), phản ánh trình độ công nghệ chung của các đơn vị này không cao.
 • Nguyên nhân chính:
 • + Sự thiếu chủ động trong việc nắm bắt thị trường, chưa xây dựng được thị trường n định cho sản phẩm.
 • + Công nghệ hiện sử dụng tại các xí nghiệp lạc hậu so với các nước phát triển trên thế giới và ở mức trung bình so với các nước trong khu vực, hình thức quản lý còn nhiều bất cập, đội ngũ lao động có trình độ không cao.
 • + Kết quả không tương xứng của các thành phần T, H, I, O, M phản ánh những đầu tư vẫn còn bất cập, chưa đồng bộ về công nghệ, nhân lực, thông tin, hình thức tổ chức quản lý, thị trường dẫn đến hiệu quả nguồn đầu tư của các đơn vị thấp.
 • - Nhóm nghiên cứu đã tính toán hệ số đóng góp công nghệ cho từng ngành (05 ngành), cho các loại hình sở hữu khác nhau, xây dựng biểu đồ công nghệ cho từng đơn vị và trên cd sở đó phân tích các kết quả đạt được.
 • - Dựa vào các kết quả đánh giá thực trạng của 90 đơn vị sản xuất, đề tài đã đề xuất một số giải pháp đổi mới mang tính hệ thống đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý các cấp, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp cho từng loại hình doanh nghiệp, từng lĩnh vực ngành hàng nhằm giúp các doanh nghiệp có thể thấy được những mặt còn tồn tại, từ đó có thể là cơ sở xây dựng phương án nâng cao trình độ công nghệ của bản thân doanh nghiệp, nhất là trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh quốc tế gay gắt hiện nay và sắp tới.

Thời gian thực hiện 6 tháng, từ tháng 8/2004 đến tháng 2/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 199 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang