Tổng số lượng truy cập
143719
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Định hướng phát triển, tổ chức và quản lý các doanh nghiệp kinh tế tư nhân ở tỉnh BR-VT từ năm 2001 đến 2010
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên minh Hợp tác xã và Kinh tế hợp tác tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Lê Chính Quy
Tham gia chính - TS. Lê Bảo Lâm
- TS. Nguyễn Hoàng Minh
- CN. Trần Đức Lục
-  Trần Phỉ
- CN. Phạm Miên
- CN. Nguyễn Quốc Quán
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 150.130.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 6/2000 đến 6/2002
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 84 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang